Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Ingineria mediului, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR)

I. Domeniul de licenţă: Ingineria mediului/ Program de licență: Ingineria și protecția mediului în agricultură