Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe ale Educației, pe domenii de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR)

I. Domeniul de licenţă: Științe ale Educației

Programul de studii universitare de licenţă: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Ocupații specifice:

 • consilier învățământ (235103);
 • expert învățământ (235104);
 • inspector școlar (235105)
 • profesor în învăţământul profesional şi de maiştri (232001)
 • profesor în învăţământul liceal, postliceal (233001)
 • profesor în învăţământul gimnazial (233002)
 • profesor în învăţământul primar (234101)
 • învăţător (234102)
 • institutor (234103)
 • profesor în învăţământul preşcolar (234201)
 • educatoare (234202)
 • educator puericultor (234203)
 • cercetător în pedagogie (235101)
 • asistent de cercetare în pedagogie (235102)
 • consilier învăţământ (235103)
 • expert învăţământ (235104)
 • inspector şcolar (235105)
 • referent de specialitate învăţământ (235106)