Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe inginerești, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR)

I. Domeniul de licenţă: Inginerie electrică

 • Ingineri în electrotehnologie (215)
 • Ingineri electricieni (2151)
 • Proiectant inginer electrotehnic (215110)
 • Proiectant sistem de securitate (215119)
 • Cercetător în electrotehnică (215121)
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal – (233001);
 • Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri – (232001);

II. Domeniul de licenţă: Inginerie energetică

 • Asistent de cercetare în electroenergetica – (215144);
 • Consilier tehnic – (215313);
 •  Dispecer retea distributie – (215103);
 • Dispecer retele de înalta tensiune – (215104);
 • Inginer electroenergetica – (215105);
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal – (233001);
 • Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri – (232001);
 • Proiectant inginer energetician – (215111)

III. Domeniul de licenţă: Inginerie Electronică şi Telcomunicaţii

 • Proiectant inginer electronist (215213)
 • Inginer electronist transporturi, telecomunicații (215204)
 • Inginer de cercetare in electronică aplicată (215224)

IV. Domeniul de licenţă: Ingineria sistemelor

 • Inginer automatist - 215202;
 • Proiectant inginer de sisteme si calculatoare - 215214;
 • Administrator de retea de calculatoare (inginer de sistem) - 252301;
 • Administrator baze de date - 252101;
 •  Inginer de sistem software - 251205;
 • Manager proiect informatic - 251206;
 • Specialist mentenantä electromecanicä-automaticä echipamente industriale - 215220;
 • Asistent de cercetare în automaticä 215240;
 • Programator - 251202;
 • Cercetator in automatica - 215238;
 • Inginer de cercetare in automatica - 215239;
 • Inginer de cercetare roboti industriali - 215134.