Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe Sociale, pe domenii de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR)

I. Domeniul de licenţă: Kinetoterapie

Programul de studii universitare de licenţă: Kinetoterapie şi Motricitate Specială Ocupații specifice:

 • kinetoterapeut (226405);
 • asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport (226910);
 • fiziokinetoterapeut (226401);
 • fizioterapeut (226402 );
 • cercetător în fiziokinetoterapie (226403);
 • asistent de cercetare în fiziokinetoterapie (226404);
 • profesor de cultură fizică medicală (226406);
 • instructor de educație sanitară (223005);
 • instructor ergoterapie (223003);
 • educator în unităţi de handicapaţi (235203 )
 • instructor-educator în unităţi de handicapaţi (235204);
 • pedagog de recuperare (235205);
 • asistent social (263501);
 • art-terapeut (263504);
 • specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506);
 • specialist în angajare asistată (263507);
 • instructor - educator pentru activităţi de resocializare (263508);
 • asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);
 • cercetător în asistenţa socială (263510);
 • maseur (325501);
 • asistent medical fizioterapie (325502);
 • ergoterapeut (325503);
 • pedagog social (341202);
 • instructor educație fizică (342305);
 • îngrijitor de copii (531101);
 • îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (532104);
 • maseur de întreținere și relaxare (514204);
 • îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201);
 • îngrijitori bolnavi la domiciliu (532202).

Ocupații posibile:

 • conducător de întreprindere mică - patron (girant) învăţământ (134506);
 • conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate (134402);
 • conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport (143114);
 • conducător de întreprindere mică patron (girant) turism (143907).

II. I. Domeniul de licenţă: Geografie

Programul de studii universitare de licenţă: Geografie

 • Geograf (263202);
 • Profesor în învăţământul gimnazial (233002)
 • Asistent de cercetare în Geografie (263213)

III. Domeniul de licenţăIstorie

1. Programul de studii universitare de licenţă Istorie

 • Istoric (2633)
 • Cercetător în istorie (263307)
 • Profesor în învăţământul gimnazial (233002)
 • Asistent de cercetare în Istorie (263308)