Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Teologie, pe domenii de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR)

I. Domeniul de licenţă: Teologie

Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Ortodoxă Pastorală

 • Preot. -263627;
 • Diacon - 263611;
 • Profesor în învățământul primar - 234101;
 • Profesor în învățământul gimnazial - 133002;
 • Profesor în învățământul liceal, postliceal - 233001;
 • Asistent universitar - 231001;
 • Inspector școlar - 235105;
 • Inspector școlar general adjunct - 112034;
 • Inspector general școlar - 112006;
 • Inspector culte - 263618;
 • Consilier culte - 263609;
 • Protop - 263629;
 • Provicar - 263630;
 • Călugăr - 431301;
 • Călugăriță - 341302;
 • Staret, Stareta - 263633;
 • Exarh - 263613;
 • Cântaret bisericesc -263608;
 • Episcop - 263612;
 • Arhiepiscop - 263601;
 • Arhiereu vicar - 263602;
 • Mitropolit - 263621;
 • Patriarh - 263626;

Președinte culte - 246028.