Informații Generale

Această secțiune este disponibilă doar utilizatorilor înregistrați.

Institutul Notarial Român- Curs de pregătire dedicat persoanelor care doresc să susțină concursul de dobândire a calității de notar stagiar

Informații EURES

Informații EPSO

Model-cadru al contractului individual de munca

Model CIM completat pentru studiu și exemplificare beneficiarilor din proiect

Modificari legislative produse de Legea nr. 206/2021
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri
în domeniul registrului comerțului
(publicată în Monitorul nr. 715 din 20 iulie 2021)

Modificari legislative produse de O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
(publicată în Monitorul nr. nr. 474 din 6 mai 2021)

DOCUMENTAŢIE Instrucţiuni de utilizare a platformei de inovare www.viitor-antreprenor.eu